shr_logo_1204Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, som bildades 1955, är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Det är en rikstäckande branschorganisation utan facklig religiös eller politisk tillhörighet, som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket. SHR är anslutet till den internationella branschorganisationen CIDESCO, med säte i Schweiz.

Våra medlemmar har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar. De arbetar efter våra etiska regler och innehar alla behandlingsskadeförsäkring. Vårt emblem är kundens trygghet! SHR finns representerade över hela Sverige.

Utbildning till hudterapeut godkänd av SHR ska bestå av minst 1500 timmars utbildning, vilket motsvarar minst ett års studier. Utbildningen får inte ske på distans. I utbildningen ska alla i yrket förekommande behandlingar och ämnen ingå.

Teoretiska ämnen
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Dermatologi
 • Företagsekonomi
 • Kemi
 • Produktkännedom
 • Ingrediensteknologi
 • Färg och formlära
 • Fysik
 • Apparaturlära
 • Hygien Mikrobiologi
 • Näringsfysiologi
 • Försäljning
 • Kundpsykologi
 • Etik
 • Fördjupningsarbete i ämne relaterat till hudvård
 • Övrigt
 • Teoretiska prov
 • Praktiska prov
 • Hygien
Praktiska ämnen
 • Ansiktbsehandling
 • Ansiktsrengöring
 • Exfoliering
 • Värmande behandling; ånga, IR, varma handdukar
 • Extraktion
 • Lymfriktig ansiktsmassage
 • Ansiktsmask
 • Frans och brynfärgning
 • Brynformning
 • Make up
 • Manikyr Pedikyr
 • Vaxning
 • Kroppsmassage
 • Nålepilation
 • Kroppsbehandlingar
 • Apparaturbehandlingar; ansikte och kropp
 • Kundbemötande
 • Diagnostisering vid varje behandling
 • Kundkort vid varje behandling
 • Ergonomi

Vidare finns en rad andra krav på utbildning såsom krav på lokalers utformning, krav på utrustning, krav på kompetens hos de undervisande m.m.

Poängplan för utbildning godkänd av SHR

Följande poängplan ska ses som riktmärke för utbildning av hudterapeuter godkänd av SHR. Variationer kan förekomma på de olika hudterapeututbildningarna. En poäng motsvarar 1 timma.

Kurs — SHR poäng
 • Anatomi, näringslära, mikrobiologi 140
 • Dermatologi 50
 • Kemi Fysik 50
 • Företagsekonomi/Entreprenörskap /Försäljning 30
 • Kundpraktik 400
 • Examensarbete 20
 • Make up 40
 • Kroppsmassage, SPA, Aromaterapi 70
 • Epilering 50
 • Apparatur/Elektroterapi 70
 • Manikyr och pedikyr 80
 • Hudvård 500
 • Totalt 1500

 

cidescoCIDESCO grundades 1946 för att ge Estheticians möjlighet att utbyta erfarenheter med sina kollegor i andra länder.

MÅL

Syftet med CIDESCO är

 • främja Estetik på internationell basis;
 • att förena medlemmar i en internationell och nationell nivå;
 • att skapa erkända utbildningscentra på internationell nivå runt om i världen enligt ett CIDESCO utbildningsprogram som leder till CIDESCO Examination och CIDESCO diplom;
 • att främja utbyte av professionella kunskap, nya utvecklingar och information genom att organisera internationella kongresser.
STRUKTUR CIDESCO

CIDESCO International har nationella sektioner i 30 länder spridda över fem kontinenter.Politiska beslut fattas på den årliga världskongressen. Generalförsamlingen väljer ett presidium styrelseledamöter från olika länder – ordförande, vice ordförande, kassör, generalsekreterare, ledamot för utbildning och medlem för PR. Organisationen är registrerad i Schweiz (handelsregistret nr 6632) och har sitt huvudkontor i Zürich.

CIDESCO världskongresser

60 världskongresser i 25 länder har hållits sedan 1946.

INTERNATIONELLA CIDESCO SKOLOR

skolor som godkänts av CIDESCO International har att erbjuda en utbildning på minst 1200 timmar och följa ett träningsprogram. Idag finns det över 200 CIDESCO skolor över hela världen.Eleverna genomgår praktiska och teoretiska prov som invigilated av en internationell examinator utsedd av CIDESCO.

CIDESCO BEAUTY ANLÄGGNINGAR

CIDESCO Beauty center är skönhetssalonger rekommenderas av CIDESCO som ger kunder runt om i världen med bästa möjliga service. Dessa Skönhet centrum måste uppfylla vissa villkor rörande de anläggningar som t.ex. utrustning, hygien och behandlingar. Ägarna måste vara innehavare av den internationella CIDESCO diplom och vara medlemmar i CIDESCO avsnitt, som är ansvarig för CIDESCO för att upprätthålla den höga standarden på Beauty center. CIDESCO Beauty center kan köpa en metall plakett att annonsera att de är ”Skönhet Centres Rekommenderas av CIDESCO”, som förser Beauty Center med rykte och goodwill CIDESCO. Det finns 78 ackrediterade Beauty center runt om i världen.